AUDIO / VIDEO

Cuento y dibujos de LA FLOR

Cal·ligrama realitzat amb els textos escrits pels alumnes del conte col·lectiu creat a l'aula de 5 anys i presentat al vuitè premi escolar de literatura en valencià, SAMBORI 2006. Obtenint el premi sambori Infantil d'aula a l'Aula de 5 anys.

Caligrama realizado con los textos escritos por los alumnos del cuento colectivo creado en el aula de 5 años y presentado en el octavo premio escolar de literatura en valenciano, SAMBORI 2006. Obteniendo el premio sambori Infantil de aula en el Aula de 5 años.

LA FLOR - Cortometraje

Descarga
La flor
Seleccionat per a participar en la XXI edició de Cinema Jove i en la II Edició del Cinema en Valencià Inquiet de Picassent.
La_flor.mp4
Archivo MP4 vídeo/audio 6.8 MB

            Cortometraje LA FLOR 

     

El treball audiovisual realitzat pels alumnes d’Educació Infantil del C.P. Max Aub de València, va ser seleccionat per a participar en la XXI edició de Cinema Jove i en la II Edició del Cinema en Valencià Inquiet de Picassent.  

El trabajo audiovisual realizado por los alumnos de Educación Infantil del C.P. Max Aub de Valencia, fue seleccionado para para participar en el XXI Festival de Cinema Jove y en la II Edición de Cine en Valenciano Inquiet de Picassent.

 

Inicialment el conte escrit va estar premiat en la VIII Edició del premi escolar de literatura en valencià SAMBORI 2006, en la Comarca de l'Horta Sud, a la Ciutat de València.  

Inicialmente el cuento escrito fue premiado en la VIII Edición de los premios escolares de literatura en valenciano SAMBORI 2006, en la Comarca de l'Horta Sud, en la ciudad de Valencia.

 

          És un treball de llengua i de creació literària per tal de motivar l’expressió oral i escrita de la llengua valenciana a l’aula d’immersió d’Educació Infantil i de conèixer, manifestar i expressar els nostres sentiment, fent ús de les noves tecnologies, tant a la classe (racó d’ordinadors), com a l’aula d’informàtica. 

           Es un trabajo de lengua y creación literaria para motivar la expresión oral y escrita de la lengua valenciana en el aula de inmersión de Educación Infantil y para conocer, manifestar y expresar nuestros sentimientos, haciendo uso de las nuevas tecnologías, tanto en clase (en el rincón de los ordenaadores), como en el aula de informática.

 

FITXA TÈCNICA / FICHA TÉCNICA:

 

Responsable: Júlia Oliva García.

Guionistes: Tots els alumnes de la classe de 5 anys d’Educació Infantil. Todos los alumnos de la clase de 5 años de Educación Infantil. 

Sinopsis: Visió infantil de la sequera i de les relacions personals. Fent una personificació de  LA FLOR, per expressar els sentiments dels xiquets i xiquetes.

Visión infantil de la sequía y de las relaciones personales. A través de una personificación de LA FLOR se expresan los sentimientos de los niños y niñas.