Jornada escolar

A Catalunya el debat sobre com han de ser els horaris escolars ha estat present al llarg d’aquestes darreres dècades en molts àmbits de la comunitat educativa, alguns recollits en documents com "Per un horari i jornada escolar: pedagògicament positius, laboralment raonables i socialment satisfactoris", elaborat pel MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) l’any 1993, o els textos del Consell Escolar de Catalunya (CEC) sobre el calendari i la jornada escolars (2002 i 2009).  Els últims anys, però, el debat sobre els temps educatius ha estat molt condicionat per la pugna entre mantenir la jornada partida tradicional o instaurar l’horari continu matinal, amb l’hora d’inici i finalització de les classes i la ubicació de la pausa de migdia com el principal cavall de batalla. Una tria que massa sovint ha passat per alt l’existència altres opcions possibles. 

 

 

Amb l’objectiu de contribuir a ressituar el debat sobre els temps educatius, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica hem elaborat d’un document amb propostes per definir un nou horitzó d’horaris escolars per al país, a la llum dels reptes educatius i socials d’avui. 

 

Més informació del projecte:

 

https://www.fbofill.cat/projectes/educacio-lhora

En Cataluña el debate sobre cómo deben ser los horarios escolares ha estado presente a lo largo de estas últimas décadas en muchos ámbitos de la comunidad educativa, algunos recogidos en documentos como "Por un horario y jornada escolar: pedagógicamente positivos, laboralmente razonables y socialmente satisfactorios ", elaborado por MUCE (Marco Unitario de la Comunidad Educativa) en 1993, o los textos del Consejo Escolar de Cataluña (CEC) sobre el calendario y la jornada escolares (2002 y 2009). Los últimos años, sin embargo, el debate sobre los tiempos educativos ha estado muy condicionado por la pugna entre mantener la jornada partida tradicional o instaurar el horario continuo matinal, con la hora de inicio y finalización de las clases y la ubicación de la pausa de mediodía como el principal caballo de batalla. Una elección que demasiado a menudo ha pasado por alto la existencia otras opciones posibles.

 

 

Con el objetivo de contribuir a resituar el debate sobre los tiempos educativos, la Fundación Jaume Bofill y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica hemos elaborado un documento con propuestas para definir un nuevo horizonte de horarios escolares para el país, a la luz de los retos educativos y sociales de hoy.

 

Mas información sobre el proyecto:

 

https://www.fbofill.cat/projectes/educacio-lhora