Educación en comunicación, eduCAC

Els mitjans posen un marc a la realitat: desconstruïm-lo i creem-ne un de propi

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, presenta eduCAC, un programa d'educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña, en colaboración con el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, presenta eduCAC, un programa de educación en comunicación que nace con el objetivo prioritario de promover la educación mediática en ámbitos educativos formales e informales.

Profesorado

Orientacions per al professorat

En aquest document trobareu una guia del programa eduCAC: quins materials didàctics hi trobareu, els objectius i el funcionament dels diferents recursos, els continguts i les competències que s'hi treballen, etc. 

Orientaciones para el profesorado

En este documento encontrará una guía del programa eduCAC: qué materiales didácticos encontraréis, los objetivos y el funcionamiento de los diferentes recursos, los contenidos y las competencias que se trabajan, etc.

 

Familias

En aquesta secció del web d'eduCAC trobareu informació i recursos relacionats amb l'educació en comunicació des de la perspectiva de les famílies, per abordar la relació dels infants i els adolescents amb el món audiovisual i els molts dispositius amb els quals interaccionen.

En esta sección de la web de eduCAC  encontrará información y recursos relacionados con la educación en comunicación desde la perspectiva de las familias, para abordar la relación de los niños y los adolescentes con el mundo audiovisual y los muchos dispositivos con los que interaccionan.

Continguts i recursos per a les famílies / Contenidos y recursos para las familias