El Gegent de les Rondalles

El Gegant de les Rondalles. CAMPAMENT 2021

Cada dia, a boqueta de nit, algú comença a explicar una història i immediatament al seu voltant callen els murmuris, els ulls s’acluquen i la imaginació s’hi endreça, doncs és el seu moment. Cada dia, a boqueta de nit una història, de vegades més, passen d’una boca a una orella, d’un cap a un altre cap i a poc a poc acabem essent partícips, còmplices i part d’eixes històries. Compartim eixes històries amb el veïnat, amb la família, amb pràcticament tota la gent del nostre territori. Eixes històries conformen la nostra identitat, la nostra cultura i la manera en la que valorem i vivim. D’entre totes les històries possibles, les rondalles en són de les més antigues, de les que ens connecten millor amb la terra i el nostre passat i ens projecten de cara al futur.

Anem a fer un campament basat en eixa tradició oral, que afortunadament Enric Valor va arreplegar per facilitar-ne la seua conservació (i possiblement la nostra).

 

Activitats

Passejos per la Mariola amb arreplegada d’elements naturals

Banys a la bassa o jocs d’aigua

Construcció de joguets amb elements naturals (espart, vímet, pals, pedres, canyes, etc)

Jocs tradicionals (bitlles, canut, pici i pala…)

Dinàmiques grupals i jocs col·lectius

Vetllades i jocs de nit

Jocs, cançons, contes… i moltes moltes rondalles